Световна поща
ВАЖНО ЗА ПЛОВДИВСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ Програмата на ПОТВ може да се гледа в мрежата на N3, ДСС, А1 – пакети Екстра-разширен и Смарт 25/според информация от А1/, ДСТВ,...
цялото писмо
Малки обяви
ОФЕРТА ИЗБОРИ 11 ЮЛИ 2021 за политически предизборни участия в тв програма на Пловдивската телевизия Тракия” ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 1. За излъчване на готови...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
ПИТАНЕ ЗА ШУМА В КАПАНА
Източник: ПОТВ 08:52 / 14.09.2021

ПИТАНЕ

От Румяна Толова– Общински съветник

от ППГОС "КАУЗА ПЛОВДИВ“ 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

   

На 06.08.2020г. в деловодството на Общински съвет – Пловдив е постъпила подписка ( с вх.№ 20X- 139/06.08.2020г.) от 127 жители на кв.“Капана“ във връзка с оплакване за шум от заведенията там, който продължава до 4 часа сутринта, също така от пиянски викове и сбивания. Живущите са получили отговор от кмета на район "Централен“, че няма нормативно-установени нарушения.

Но през последните няколко месеца при нас отново постъпиха многобройни сигнали от граждани, свързани с наднормените нива на шум от заведенията в кв. "Капана“, от заведенията и събития, организирани на "Гребна база“, както и за провеждане на заря в района на ул.“Златю Бояджиев“ от "Гранд хотел Пловдив“. Хората се оплакват, че удълженото работно време на заведенията много често не се спазва и шумът продължава и след 23,00 часа. При провеждане на събития и концерти на Гребната база също многократно продължителността им е била след този час. А зарята в района на посочения хотел през почивните дни се осъществява около и след 23,00 часа. Тъй като посочените места са жилищни квартали, това създава дискомфорт на живущите там и пречи на почивката и съня на тях и децата им.

 

Община Пловдив има разработен  "План за действие за намаляване на шумовото  замърсяване  в  околната  среда  на  агломерация  Пловдив"  на  базата  на Стратегическата  шумова  карта  (СШК)  и неговата цел е  управление,  ограничаване  и  намаляване  на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен,  средносрочен  и  дългосрочен  период.  Тези  мерки  трябва  да  се  базират  на случаите,  при  които  превишаването  на  стойностите  на  даден  показател  за  шум  може  да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на  показателите  за  шума  в  околната  среда  в  районите,  в  които  стойностите  не  са надвишени.

           Крайната  цел  е  създаването  на  здравословни  условия  на  живот  на  населението  и опазване  на  околната  среда  от  шум,  чрез  разработването  и  прилагането  на  интегриран

подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване. Известно е, че шумът  е  един  от  основните  фактори  с  неблагоприятно  въздействие  върху  населението  в  големите  градове.  Той  засяга  хората  както  физически,  така  и  психически,

смущавайки  основни  дейности  като  съня,  почивката,  ученето  и  общуването.

          Съгласно Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински инспекторат към Община Пловдив, приет с Решение № 270,взето с протокол №17 от 14. 07. 2011г.; изм. и доп. с Р. № 309, взето  с  Пр.  № 14  ОТ  02. 08. 2012  г. ; изм. и доп. с Р. № 97, взето  с  Пр.  № 5  ОТ  21. 03. 2013 г. и по-конкретно чл. 5, ал. 1 е посочена основната негова функция, а именно, че той е създаден с цел организация, планиране и координация на контролната дейност за спазването от страна на всички физически и юридически лица, разпоредбите на действащите наредби на Общински съвет Пловдив, законовите и подзаконови  нормативни актове на територията на община Пловдив. Във връзка с това в чл. 6 от Правилника е посочено, че Инспекторатът осъществява контрол по осигуряване и опазване на обществения ред и извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица.     

Но,  Пловдивски общински инспекторат не разполага с денонощен телефон, на който лицата могат да подават сигнали в случай на констатиране на неспазване на удълженото работно време. Това обикновено става на другия или след няколко дни. Разбирате, че няколко дни по-късно няма как да бъде направена констатация на място за минал период и да бъде установено дали в съответния ден и час конкретното заведение е нарушило Наредбата на Обс Пловдив за осигуряване на обществения ред. На сайта на Община Пловдив е посочен телефон за "Гореща линия на Пловдивски общински инспекторат – "Горещ телефон“ 6-111“. При позвъняване на този номер се получава отговор, че "Абонат с такъв номер не съществува“. Единственият вариант е да се позвъни на районното полицейско управление, което обаче не разполага с необходимия уред за замерване на нивата на шум и не могат да вземат отношение към разрешителното за удължено работно време.

          С оглед на това, на основание чл. 33 ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл. 80, ал. 1 от Правилник за дейността и организацията на Пловдивски общински съвет, отправям към Вас следните въпроси:

1.      Разполага ли Пловдивски общински инспекторат с уред за измерване нивата на шум и как и кога се използва той към настоящия момент?

2.      Извършват ли се съвместни проверки между представители на ПОИ с РЗИ и Полицията?

3.      Извършва ли Пловдивски общински инспекторат регулярни проверки за спазването на  удълженото работно време на заведенията в кв. Капана и заведенията, намиращи се на територията на Гребна база?  Ако да, моля да ми бъдат представени протоколите за извършените проверки.

4.      До колко часа е издадено разрешителното за  провеждане на "Wrong Fest 2021" на датите 04 и 05.09.2021г. на територията на Гребна база Пловдив? Във Facebook  страницата на събитието е посочено, че фестът ще приключи в 01:00 часа на 06.09.2021г.

 

5.                 Направена ли е проверка от страна на ПОИ дали е спазен часът на приключване?

6.                 При издаване на разрешителни за заря, как се осъществява контролът за часовия диапазон на нейнито провеждане?

7.                 На сайта на Община Пловдив е посочен телефон за "Гореща линия на Пловдивски общински инспекторат – "Горещ телефон“ 6-111“. Защо посоченият телефон не работи?

8.                 На какъв телефон гражданите могат да подават сигнал към ПОИ в момента на нарушението и има ли дежурни екипи, които да реагират своевременно?

 

 

 

Коментари [0] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
КОГА ЩЕ БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ ПЕНСИИТЕ?
За Коледа
Догодина
В края на мандата
На куково лято
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: